The Eddie Mae Herron Scholarship Awarded to Skikeshia Smith